český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Mazivo MoS2 - NEOLUBE GR 140 - iBiotec - Tec Industries
Last update: 2023/02/16 14:44

LÍTIOVÉ MAZIVO S VYSOKÝM OBSAHOM MoS2

Extrémny tlak, proti oderu,

Antikorózne, zabraňuje jamkovej korózii a zadieraniu

Pre spoľahlivý účinok, ktorý má dlhodobý charakter pôsobenia

Skrátenie intervalov mazania

 

 

 

 

OPIS
Mazivo s vysokým obsahom MoS2 na riešenie všetkých hlavných problémov s mazaním, najmä klzných a valivých ložísk.
Umožňuje jednoducho vyriešiť problémy s opotrebovávaním a zahrievaním, a pritom napomáha predĺžiť intervaly mazania.
Submikronizované častice tuhého maziva účinne chránia povrchy pri náhodnom narušení vrstvy maziva v hydrodynamickom režime.
NEOLUBE® GR 140 vykazuje skvelú stabilitu; netvrdne, ľahko sa aplikuje, použiteľné v centralizovaných systémoch automatického mazania.


OBLASTI POUŽITIA
Všeobecné strojárstvo, obrábacie stroje, automobilový priemysel, projekty infraštruktúry, bane, hutníctvo, poľnohospodárske vybavenie.

Dlhodobé mazanie ložísk tzv. Hertzových kontaktov guľôčkových, valčekových, kuželíkových, ihlových a otvorených hnacích kolies.

Povrchové tribologické kontakty, klzné a naklápacie ložiská, kardany, čapy, závitovky, vodiace prvky, klzné plochy.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI MAZIVA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Hladký

nm

Farba

Vizuálna

Čierna

nm

Objemová hmotnosť pri 25 °C (pyknometer)

NF T 30 020

865

kg/m³

Trieda NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Trieda

podľa schopnosti penetrácie

Mydlo/gél

Lítium

Vlastnosti tuhých mazív

MoS2<10µ  

>3 % 

Schopnosť penetrácie pri 25 °C       

Bez zaťaženia                         

So zaťažením, po 60 cykloch           

So zaťažením, po 1000 cykloch            

So zaťažením, po 10 000 cykloch        

So zaťažením, po 100 000 cykloch       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

            265-295           

265-295

265-295

275-305

280-310

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod odkvapnutia

Bod odkvapnutia, ak je vyšší ako 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

 ASTM D 2265

>180

 

°C

 

Nečistoty

> 25µm

> 75µm

> 125µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

 

 

nb/ml

FYZIKÁLNO–CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVÉHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vlastnosti základového oleja

Minerálna

Kinematická viskozita pri 40°C          

Kinematická viskozita pri 100°C

NF EN ISO 3104

140

110

mm2/s

mm2/s

Index kyslosti

NF ISO 6618

 0,5

mg KOH/l

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Odlučovanie oleja 7 dní pri 40 °C (potenie)

NF T 60 191

0

% hmotnosti

Odlučovanie oleja 24 hod. pri 41 kPa (tlakové potenie)

ASTM D 1742

4

% hmotnosti

Sulfítový popol

NF T 60 144

5

% hmotnosti

Test na medených prúžkoch

ASTM D 4048

1b

Hodnotenie

Oxidačná stabilita

ASTM D 942

40

psi

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

2

% hmotnosti

Strata odparovaním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

3

       % hmotnosti

Napučanie na elastoméroch

70 hod. pri 100 °C

ASTM D 4289,83

0,8

Rozmerová odchýlka v %

Teplotné rozsahy

Nepretržite

V špičke

 

 

-20 +140

-20 +150

               

°C

°C

Otáčkový faktor

n.dm

500 000

  mm.min-1

Záťažový test 4 ball N                            

Priemer odtlačku                  

Index zaťaženia pri zváraní

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,65

3500

 

mm

N

TIMKEN test

ASTM D 2509

45

Ib

Antikorózny test EMCOR  

Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

2

2

     

Hodnotenie      

Hodnotenie

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C

ASTM 1264

8

% hmotnosti

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

BALENIA

 

 

Plechovka 1 L

 

 

  

 

 

mazivo s vysokým obsahom sulfidu molybdeničitého na dlhodobé mazanie. proti jamkovej korózii. proti oderu. extrémny tlak. lítiové mazivo MoS2, mazivo MoS2, mazivo na báze sulfidu molybdeničitého, viacúčelové mazivo MoS2, technické mazivo, viacúčelové mazivo mos2, kartuša s mazivom mos2, mazivo na báze sulfidu molybdeničitého, molybdeničité mazivo na dlhodobé mazanie, výrobca maziva mos2, mazivo ibiotec mos2. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Mazivo mos2, kartuša. Produkt na priemyselnú údržbu.

kartuša 430 ml

 

mazivo s vysokým obsahom sulfidu molybdeničitého na dlhodobé mazanie. proti jamkovej korózii. proti oderu. extrémny tlak. lítiové mazivo MoS2, mazivo MoS2, mazivo na báze sulfidu molybdeničitého, viacúčelové mazivo MoS2, technické mazivo, viacúčelové mazivo mos2, kartuša s mazivom mos2, mazivo na báze sulfidu molybdeničitého, molybdeničité mazivo na dlhodobé mazanie, výrobca maziva mos2, mazivo ibiotec mos2. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Mazivo mos2, kartuša. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE